Reinkarnacja – co to jest? Czy istnieje?

Człowiek to jednostka transcendentalna – potrafi wyjść poza granice zmysłów i swojego doświadczenia. Dzięki temu, potrafimy zajrzeć w głąb siebie i „dostrzec” to, czego nie widzą np. zwierzęta.

Wierzymy w Bogów, wyznajemy wiarę, mamy mnóstwo różnych teorii, które nigdy nie znalazły potwierdzenia w nauce. Jedną z nich jest teoria zakładająca, że dusza po śmierci ciała może wcielić się w inne ciało (np. zwierząt). Tzw. reinkarnacja to nic innego jak „ponowne wcielenie”.

Reinkarnacja, a religia
Przeróżne formy reinkarnacji stanowią podstawę wierzeń w różnych religiach. Jej elementy znajdziemy w buddyzmie, hinduizmie, islamie, a nawet chrześcijaństwie (w gnoscytyzmie oraz nestorianizmie).

Wiara w reinkarnację nie jest powszechna. Szacuje się, że wierzy w nią maksymalnie 15% światowej populacji. Wśród Chrześcijan ten odsetek jest znacznie mniejszy (wynosi około 3-4%).

Reinkarnacja – czy istnieje?
Nie ma absolutnie żadnych dowodów, które mogłyby wskazywać na to, że reinkarnacja istnieje. Nie wynika to jednak z faktu, że faktycznie nigdy nie miało miejsca, a z niemożliwości jego udowodnienia. Albowiem, każda jednostka może powiedzieć, że kiedyś była kimś innym.

Odwołując się jednak do religii, znaleźć można cytat w Biblii, a także innych Świętych Księgach, które sugerują, że transcendentalność jest czymś dobrym, tj.:

Błogosławieni Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Można zatem powiedzieć, że niektóre religie wręcz wzmacniają wiarę w rzeczy/zjawiska/ludzi, których nie doświadczyliśmy, ani nie poczuliśmy żadnym ze zmysłów.

Reinkarnacja – dlaczego poświęca się jej tak dużo miejsca?
Transcendentalność to umiejętność, która pozwala wyjść poza umysł i ciało. Teorii, które powstają nie ma końca. Dlaczego jednak reinkarnacja jest tak popularna? Co wpływa na to, że nie mówimy o innych teoriach, tylko właśnie o „ponownym wcieleniu”?

Tu po raz kolejny należy wrócić do religii, których reinkarnacja jest częścią. Szerzenie wiary (w niektórych religiach konieczność) sprawia, że teoria ta pojawia się bardzo często.

Bardziej powszechne, równie nierealne (z punktu widzenia nauki rzecz jasna) teorie, jak np. zamiana wody w wino – nie robią na nikim wrażenia. Nikt nie zastanawia się nad tym, czemu są tak popularne. Odpowiedź jest prosta – wynikają z wiary z którą mamy do czynienia. Podobnie jest z teorią reinkarnacji w krajach gdzie wiodącym wyznaniem jest buddyzm.

Czy warto wierzyć?
Marie von Ebner-Eschenbach powiedziała kiedyś, że „Kto nic nie wie, mu­si we wszys­tko wierzyć”. I choć w powiedzeni03u jest wiele prawdy, to w przypadku transcendentalności można je całkowicie odwrócić: Kto nic nie wie, nie musi w nic wierzyć.

Wiara nie jest obowiązkiem, a przywilejem. Czy warto wierzyć w reinkarnację? A czy warto wierzyć w Boga? Teorii ewolucji jest wiele – większość z nich sprzeczna ze sobą. Na którą postawić? Której zaufać? Odpowiedzi na te pytania są trudne i zawsze subiektywne. Wszak, to czego nie można podeprzeć dowodami (tudzież doświadczeniem), nie można również solidnie uargumentować.

Leave us a Message